Çalışmakta olan mevcut asansör aksamlarında kullanımdan dolayı bir kısım bileşenlerin yıpranma, ihtiyacı yeterli düzeyde karşılayamama vb. nedenlerle değiştirilmesi gerekliliğini titiz bir çalışmasıyla doğru tespit ederek, tesisin daha güvenli, konforlu ve süreklilik arz edecek şekilde hizmete uzun yıllar devam etmesini sağlamaktadır.